ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός

Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις

Το α΄ μέρος της Β΄ Φάσης του προγράμματος (Μάρτιος 2009 – Απρίλιος 2010) επικεντρώθηκε στην υποβολή προτάσεων πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων και στην επιλογή δεκαέξι (16) από τις πενήντα επτά (57) σύντομες προτάσεις που υπέβαλαν τριάντα επτά (37) από τους γεωπόνους του προγράμματος.


Τα κριτήρια επιλογής τους ήταν:

  η υποστήριξή τους από τις τοπικές αρχές,
  η βιωσιμότητά τους και
  οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις τους στις πυρόπληκτες περιοχές

Το β΄ μέρος επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό και την μελέτη 16 πιλοτικών δράσεων από 12 γεωπόνους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τη συνδρομή 12 εξειδικευμένων μελών ΔΕΠ του ΓΠΑ και 4 εξωτερικών συνεργατών.

Οι προτάσεις των πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων έχουν παρουσιασθεί ήδη στις τοπικές κοινωνίες και έχουν συζητηθεί με τον αγροτικό πληθυσμό με σκοπό την περαιτέρω κινητοποίησή του για συμμετοχή στην αναπτυξιακή δράση.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι παρουσιάσεις και οι Μελέτες Σχεδιασμού και Υλοποίησης των 16 πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων, ανά πυρόπληκτο Νομό και Δήμο.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δήμος Φαλαισίας
«Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών»

pdf file Παρουσίαση pdf
pdf file Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Κωνσταντίνος Γεωργανάς, Γεωπόνος Δήμου Φαλαισίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Δράσης:
Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γ.Π.Α. Μόσχος Πολυσίου, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Γ.Π.Α.
«Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix aspersa»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Δράσης:
Κωνσταντίνος Γεωργανάς, Γεωπόνος Δήμου Φαλαισίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Καλλιέργεια Λειμώνιων Φυτών για Βελτίωση Βοσκοτόπων»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Κωνσταντίνος Γεωργανάς, Γεωπόνος Δήμου Φαλαισίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Δράσης:
Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γ.Π.Α. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.
«Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Κωνσταντίνος Γεωργανάς, Γεωπόνος Δήμου Φαλαισίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Γεώργιος Ζέρβας, Πρύτανης Γ.Π.Α.
 
Δήμος Τεγέας
«Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ταμιευτήρα Τάκας»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνοι Γεωπόνοι Αναπτυξιακής Δράσης:
Αντώνιος Μητρόπουλος, Γεωπόνος, Δ. Τεγέας Δρ. Δημήτριος Μητρόπουλος, Γεωπόνος, Ν.Α. Αρκαδίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Χρήστος Καραβίτης, Λέκτορας ΓΠΑ
«Καλλιέργεια Ιτιάς και Αγριαγκινάρας για παραγωγή και καύση βιομάζας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης»

Παρουσίαση pdf
Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Σαράντος Μαρτίκας, Γεωπόνος

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Σπύρος Κυρίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.
 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
Δήμος Αιγίου & Δήμος Διακοπτού
«Φύτευση ντόπιων ποικιλιών αμπέλου και εφαρμογή νέων καλλιεργητικών τεχνικών από αμπελουργούς στις πυρόπληκτες πλαγιές της Αιγιαλείας»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνοι Γεωπόνοι Αναπτυξιακής Δράσης:
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Γεωπόνος Υ.Α.Α. Αιγίου Παναγιώτα - Ελευθερία Ρέππα, Γεωπόνος Msc Δήμου Αιγίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Νικόλαος Εμμανουήλ, Καθηγητής Γ.Π.Α.
«Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης κουνουπιών»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Μαρία Μηλολιδάκη, Γεωπόνος Δήμου Λαρίσσου

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Νικόλαος Εμμανουήλ, Καθηγητής Γ.Π.Α.
 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δήμος Νηλέως
«Δημιουργία μονάδας προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας σε περιοχή της Β. Εύβοιας»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Σταύρος Ψυχογυιός, Γεωπόνος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Δρ. Γεώργιος Λυριντζής, διατελέσας Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
Δήμος Μεσσαπιών
«Θερμοκηπιακή καλλιέργεια μαρουλιού και κατασκευή θερμοκηπίου- φυτωρίου στο Δ.Δ. Τριάδας- Ψαχνών Δήμου Μεσσαπίων»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Σταύρος Ψυχογυιός, Γεωπόνος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Χρήστος Ολύμπιος, Καθηγητής Γ.Π.Α.
 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Δήμος Ωλένης
«Δημιουργία μουσείου σταφίδας, σχεδιασμός διαδρομών σταφίδας, αξιοποίηση δρόμων κρασιού»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Αθανάσιος Κονδύλης, Γεωπόνος – Οινολόγος MSc


Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Σοφία Ευστράτογλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δήμος Βόχας
«Δημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Δρ. Παναγιώτης Βαμβάτσικος, Γεωπόνος Δ. Βόχας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Δρ. Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δήμος Θεραπνών
«Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Σταύρος Νικολέτος, Γεωπόνος Δ. Θεραπνών

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Δράσης:
Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Επικ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α. Μόσχος Πολυσίου, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Γ.Π.Α.
«Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix aspersa»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Σταύρος Νικολέτος, Γεωπόνος Δ. Θεραπνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δήμος Οιτύλου
«Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση μελισσοτρόφων του Δήμου Οιτύλου Μάνης»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Κωνσταντίνος Σαμιώτης, Γεωπόνος Δ. Οιτύλου

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης:
Πασχάλης Χαριζάνης, Καθηγητής Γ.Π.Α.
«Ολοκληρωμένη αξιοποίηση της αρωματικής φαρμακευτικής χλωρίδας σε αγροτικές εκτάσεις περιοχής Οιτύλου Μάνης»

pdf fileΠαρουσίαση pdf
pdf fileΜελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης pdf
Υπεύθυνος Γεωπόνος Αναπτυξιακής Δράσης:
Κωνσταντίνος Σαμιώτης, Γεωπόνος Δ. Οιτύλου

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Δράσης:
Γαρυφαλλιά Οικονόμου, Επικ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α. Μόσχος Πολυσίου, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Γ.Π.Α.