ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Γενικά › Φωτογραφικό Υλικό
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός

Φωτογραφικό Υλικό

Τρόπος παρουσίασης: 
Εκδήλωση 08.06.2010 στο ΓΠΑ - Ο χώρος της παρουσίασης των πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων των πυρόπληκτων περιοχών 
8/6/2010, Εκδήλωση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών» που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου 2008 – Μαρτίου 2010 και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  
16/01/2010 - "Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση μελισσοτρόφων στον πυρόπληκτο Δ. Οιτύλου", στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών 
14/06/2009 - "Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση μελισσοτρόφων στον πυρόπληκτο Δ. Οιτύλου", στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών. 
24.09.2009 Δ. Θεραπνών, Ν.Λακωνίας - Ημερίδα σχετικά με τη δράση: " Εκτροφή Σαλιγκαριών στον πυρόπληκτο Δ.Θεραπνών" στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών  
11.09.2009 Ημερίδα σχετικά με τη δράση: " Εκτροφή Σαλιγκαριών στον πυρόπληκτο Δ.Θεραπνών" στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών 
Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πυρκαγιές 2007: Από την καταστροφή στην ανάπτυξη" 
Παρουσίαση της "Μελέτης Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Περιοχών" σε Γάλλους φοιτητές 
Εκδήλωση στον πολυχώρο "Αθηναϊς" προς τιμην όσων έλαβαν μέρος στη "Μελέτη Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Περιοχών 
Παρουσίαση της "Μελέτης Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Περιοχών" στο Υπουργείο Τύπου