ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Δράσεις στις Πυρόπληκτες περιοχές
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών
 
Παρουσίαση και ανάλυση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων των πυρόπληκτων περιοχών απο τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι του 2007, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ›
Στόχος / Φάσεις προγράμματος »
Οργανωτική Δομή »
Εκπαιδευόμενοι »
Εκπαιδευτές »
Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις »
Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων»
Δημοσιεύσεις »
Δραστηριότητες »