ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Δράσεις στις Πυρόπληκτες περιοχές

Στόχος/Φάσεις

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και του προβληματισμού των γεωπόνων σε δράσεις και πολιτικές αναγκαίες για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών των πυρόπληκτων περιοχών.

Η εκπαίδευσή τους αποσκοπεί στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην αναγνώριση, σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων στις περιοχές τους με αποτέλεσμα την άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσής τους με την αναπτυξιακή πράξη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει από το Νοέμβριο του 2008 έως το Μάρτιο του 2010.
Η εκπαίδευση των γεωπόνων προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο Φάσεις:

Α΄ Φάση:
Η πρώτη Φάση αφορά την εκπαίδευση των γεωπόνων σε θέματα νέων προσεγγίσεων και καινοτομιών στην φυτική και ζωική παραγωγή, στο περιβάλλον, στις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα καθώς και σε μεθόδους σχεδιασμού αναπτυξιακών δράσεων και κινητοποίησης του τοπικού πληθυσμού προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών. Η εκπαίδευση των γεωπόνων θα έχει διάρκεια 15 ημερών με σύνολο 75 διδακτικών ωρών και θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2008 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2009. Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευθούν σε δύο ομάδες.

Β΄ Φάση:
Η δεύτερη Φάση θα αφορά στην διασύνδεση της εκπαίδευσης της πρώτης φάσης με την αναπτυξιακή πράξη, μέσω του εντοπισμού, εκ μέρους των γεωπόνων, πιλοτικών δράσεων στις περιοχές τους, με την βοήθεια των εκπαιδευτών και του σχεδιασμού των δράσεων αυτών. Η Β’ Φάση θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο (Μάρτιος 2009 έως Φεβρουάριο 2010). Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια εκ μέρους του ΓΠΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες, οι πιλοτικές αυτές δράσεις να ενταχθούν για χρηματοδότηση είτε στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ή να εντοπισθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης (νομαρχιακά και περιφερειακά προγράμματα κλπ).