ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Μελέτη Πυρόπληκτων Περιοχών ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Δράσεις στις Πυρόπληκτες περιοχές

Κείμενα Μελέτης

Οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, οι οποίες ειδικά στην Πελοπόννησο έλαβαν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας, ανέδειξαν πολλά χρόνια προβλήματα που αφορούν γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους που υπερβαίνουν κατά πολύ την τοπική κλίμακα.

Ξεχωριστή νότα αισιοδοξίας είναι η ομοθυμία που επεδείχθη τόσο από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και από ανεξάρτητους ιδιώτες για την εκπόνηση της «Μελέτης Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα - των Δασών & της Προστασίας του Περιβάλλοντος», που ως στόχο έχει τη θεραπεία επειγουσών αναγκών αποκατάστασης ζημιών στους επτά πυρόπληκτους νομούς: Αρκαδίας, Αχαϊας, Εύβοιας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, μέσα στο διάστημα ενός μηνός.

Με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η επιστημονική κοινότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), με τη συνεργασία της Γεωπονικής Σχολής και Δασολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και του ελληνικού τμήματος του W.W.F., ανέλαβε αφιλοκερδώς, κατόπιν αναθέσεως του Υπουργείου, την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης (μια για κάθε πληγέντα νομό). Για το σκοπό αυτό εργάστηκαν δεκαπέντε ερευνητικές ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν 160 περίπου επιστήμονες, σε στενή συνεργασία με τους φορείς της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εκπονηθείσες μελέτες επιχειρούν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις στα άμεσα – πιεστικά προβλήματα που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές και θέτουν τις βάσεις για ένα μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.