ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Εκπαιδευτές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εκπαιδευτές Μέλη ΔΕΠ και επιστημονικοί συνεργάτες του ΓΠΑ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιπών αναπτυξιακών φορέων του αγροτικού χώρου οι οποίοι συμμετείχαν ως εκπαιδευτές στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Γεωπόνων των Πυρόπληκτων περιοχών.
Αντιπρύτανης ΓΠΑ 
Καθηγητές ΓΠΑ 
Αναπλ. Καθηγητές ΓΠΑ 
Επίκ. Καθηγητές ΓΠΑ 
Λέκτορες ΓΠΑ 
ΥΠ.Α.Α.&Τα 
ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε 
Γεωπόνοι - Εξ. Συνεργάτες