ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μετά από τις ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι του 2007, το ενδιαφέρον της Πολιτείας επικεντρώθηκε, αρχικά, στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων περιορισμού της περαιτέρω υποβάθμισης των δασών και του περιβάλλοντος καθώς και της αποκατάστασης και ανάπτυξης του γεωργικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, τον Νοέμβριο του 2007 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανέθεσε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) την εκπόνηση της Μελέτης Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα, των Δασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Πυρόπληκτες Περιοχές  Περισσότερα »

Στην προσπάθεια ενημέρωσης των τοπικών φορέων και υπηρεσιών για την εφαρμογή και υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αποκατάστασης, διαπιστώθηκε η ανάγκη στήριξης των τοπικών γεωπόνων και του εμπλουτισμού των γνώσεών τους σε δράσεις και πολιτικές αναγκαίες για την ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των πυρόπληκτων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΠΑ σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης των γεωπόνων των Δήμων και των Νομαρχιών των 7 πυρόπληκτων Νομών (Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία και Εύβοια), με τίτλο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών  Περισσότερα »
Μελέτη Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών

Παρουσίαση της «Μελέτης Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα, των Δασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Πυρόπληκτες Περιοχές» η οποία εκπονήθηκε απο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ›
Κείμενα Μελέτης (Σύνοψη-Περίληψη) » Οργανωτική Δομή »
Χάρτης Πυροπλήκτων Περιοχών » Δραστηριότητες »
Πορεία Υλοποίησης της Μελέτης » Δημοσιεύσεις »
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών

Παρουσίαση και ανάλυση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων των πυρόπληκτων περιοχών απο τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι του 2007, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ›
Στόχος / Φάσεις προγράμματος » Οργανωτική Δομή »
Εκπαιδευόμενοι » Εκπαιδευτές »
Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις » Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων»
Δημοσιεύσεις » Δραστηριότητες »