ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Μελέτη Πυρόπληκτων Περιοχών ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Δράσεις στις Πυρόπληκτες περιοχές

Πρόλογος

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεχίζοντας το ενδιαφέρον του για τις πυρόπληκτες περιοχές, ανέλαβε την πρωτοβουλία, δύο (2) χρόνια μετά τις πυρκαγιές του 2007 να διερευνήσει την Πορεία Υλοποίησης της "Μελέτης Αποκατάστασης και Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα, των Δασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος", που εκπόνησε με τη χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Για το σκοπό αυτό το ΓΠΑ συγκρότησε ομάδα εκπόνησης της μελέτης, με:

  • Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη του ΓΠΑ Καθηγητή Γεώργιο Ζέρβα
  • Υπεύθυνη Συντονισμού Μελέτης την κα Σοφία Ευστράτογλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΓΠΑ,
  • Ερευνητές τους κκ.: Λ. Καζακόπουλο, Καθηγητή ΓΠΑ και Π. Καρανικόλα, Επικ. Καθηγητή ΓΠΑ
  • Επιστημονικούς Συνεργάτες τους:
    • Ηλ. Γιαννάκη, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ
    • Αλ. Γιαννουζάκου, MSc Γεωπόνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ
    • Ιωαν. Γούσιος, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ

Η ομάδα εκπόνησης της μελέτης προσπάθησε να διερευνήσει τις δράσεις και παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές για την αποκατάσταση των καταστροφών που έπληξαν το παραγωγικό σύστημα του αγροτικού τομέα, τους φυσικούς πόρους και τις υποδομές και να διαπιστώσει επίσης τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που υπήρξαν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. Στο έργο της ομάδας συνέβαλαν και οι κ.κ. Κ. Κοσμάς, Καθηγητής Εδαφολογίας ΓΠΑ και Γ. Μιγκίρος, Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ σε θέματα της ειδικότητας τους (εδαφικοί πόροι, υδατικοί πόροι κλπ).

Η επιστημονική ομάδα συνεργάσθηκε με τον ΕΛΓΑ, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των επτά (7) πυρόπληκτων Νομών, τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των πυρόπληκτων Δήμων και τους τοπικούς τους γεωπόνους, τους οποίους επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά για την συνεργασία τους και τη συμβολή τους στο έργο αυτό.
Χωρίς τη βοήθεια τους, δεν θα ήταν δυνατή η εκπόνηση της μελέτης, της οποίας ασφαλώς την ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις φέρει αποκλειστικά η ερευνητική ομάδα. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι οι απόψεις που αναπτύσσονται στην παρούσα μελέτη εκφράζουν τις απόψεις των μελών της επιστημονικής ομάδας και δε δεσμεύουν το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας του ΓΠΑ.

Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
Καθηγητή Γεώργιο Ζέρβα
Πρύτανη ΓΠΑ