ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Δράσεις στις Πυρόπληκτες περιοχές

Πρόλογος

Μετά από τις ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι του 2007, το ενδιαφέρον της Πολιτείας επικεντρώθηκε, αρχικά, στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων περιορισμού της περαιτέρω υποβάθμισης των δασών και του περιβάλλοντος καθώς και της αποκατάστασης και ανάπτυξης του γεωργικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, τον Νοέμβριο του 2007 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανέθεσε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) την εκπόνηση της «Μελέτης Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα, των Δασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Πυρόπληκτες Περιοχές», η οποία αποσκοπούσε στην ανάλυση και στον καθορισμό των κατά τομέα απαιτούμενων δράσεων, στον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πυρκαγιών και στην αποκατάσταση του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των εν λόγω περιοχών.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης των τοπικών φορέων και υπηρεσιών για την εφαρμογή και υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων αποκατάστασης, διαπιστώθηκε η ανάγκη στήριξης των τοπικών γεωπόνων και του εμπλουτισμού των γνώσεών τους σε δράσεις και πολιτικές αναγκαίες για την ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των πυρόπληκτων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΠΑ σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης των γεωπόνων των Δήμων και των Νομαρχιών των 7 πυρόπληκτων Νομών (Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία και Εύβοια), με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών» και τελικό στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών αναπτυξιακών δράσεων στις περιοχές τους.

Τόσο η «Μελέτη Αποκατάστασης & Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα, των Δασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Πυρόπληκτες Περιοχές», της οποίας η εκπόνηση διήρκησε ένα (1) μήνα όσο και το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών» που θα διαρκέσει περίπου δύο (2) χρόνια χρηματοδοτούνται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.