ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ›
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων

Η προσέγγιση στη εκπαίδευση των γεωπόνων που ακολουθήθηκε ήταν ολοκληρωμένη, επικεντρώθηκε σε θέματα γεωπονικά (φυτικής και ζωικής παραγωγής), κοινωνικο-οικονομικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά καθώς και τεχνικές σχεδιασμού πιλοτικών δράσεων, στα πλαίσια των πολιτικών του αγροτικού χώρου και των δυνατοτήτων και περιορισμών των πυρόπληκτων περιοχών.

Η Α΄Φάση του Προγράμματος επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούσαν τις 5 Διδακτικές Ενότητες καθώς και τις ενότητες για την εκπόνηση αναπτυξιακής μελέτης για την περιοχή τους και για την προκαταρκτική υποβολή-συζήτηση προτάσεων πιλοτικών δράσεων. Οι διδακτικές ενότητες παρουσιάζονται κατά αντικείμενο στη συνέχεια και ήταν συνολικής διάρκειας 75 διδακτικών ωρών για κάθε μία ομάδα εκπαιδευομένων γεωπόνων:
  • Πολιτικές Αγροτικής Ανάπτυξης και Θεσμικό πλαίσιο
  • Νέες προσεγγίσεις και δυνατότητες στη φυτική παραγωγή για βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών
  • Νέες προσεγγίσεις και καινοτομίες στη ζωική παραγωγή
  • Νέες προσεγγίσεις και καινοτομίες στην αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, του φυσικού τοπίου και στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Σχεδιασμός Πιλοτικών Δράσεων (τεχνικές, οργάνωση, κινητοποίηση)
  • Εκπόνηση σύντομης αναπτυξιακής μελέτης από τους εκπαιδευόμενους για τις περιοχές τους
  • Συζήτηση – Προτάσεις για το σχεδιασμό πιλοτικών δράσεων
Για να δείτε τις διαλέξεις οι οποίες πραγρατοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Πολιτικές Αγροτικής Ανάπτυξης και Θεσμικό πλαίσιο επιλέξτε εδώ »
Για να δείτε τις διαλέξεις οι οποίες πραγρατοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Νέες προσεγγίσεις και δυνατότητες στη φυτική παραγωγή για βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών επιλέξτε εδώ »
Για να δείτε τις διαλέξεις οι οποίες πραγρατοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Νέες προσεγγίσεις και καινοτομίες στη ζωική παραγωγή επιλέξτε εδώ »
Για να δείτε τις διαλέξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Νέες προσεγγίσεις και καινοτομίες στην αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, του φυσικού τοπίου και στην προστασία του περιβάλλοντος επιλέξτε εδώ »
Για να δείτε τις διαλέξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Σχεδιασμός Πιλοτικών Δράσεων (τεχνικές, οργάνωση, κινητοποίηση) επιλέξτε εδώ »
Χρονοδιάγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
  • Για να δείτε το πρόγραμμα της έναρξης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών επιλέξτε εδώ »
  • Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Α΄Ομάδας των εκπαιδευόμενων γεωπόνων πατήστε εδώ »
  • Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Β΄Ομάδας των εκπαιδευόμενων γεωπόνων πατήστε εδώ »