ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Γενικά › Ντοκιμαντέρ
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός

Ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πυρκαγιές 2007 στην Πελοπόννησο: 2 χρόνια μετά» είναι το δεύτερο κατά σειρά που πραγματοποίησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του για τις πυρόπληκτες περιοχές, το οποίο προβλήθηκε στην εκδήλωση της 8ης Ιουνίου 2007 με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών.
Στο ντοκιμαντέρ έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι δυσκολίες, οι προβληματισμοί και οι ανάγκες των γεωργοκτηνοτρόφων των πυρόπληκτων περιοχών 2 χρόνια μετά τις καταστροφές στη γεωργία και την κτηνοτροφία από τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο το 2007.
Τα πλάνα του ντοκιμαντέρ επιμελήθηκε και σκηνοθέτησε ο κ. Θεοχαρόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος ΜSc, σκηνοθέτης επιστημονικών ντοκιμαντέρ για την ανάπτυξη της υπαίθρου και του περιβάλλοντος.

Δείτε το Ντοκιμαντέρ «Πυρκαγιές 2007 στην Πελοπόννησο: 2 χρόνια μετά» επιλέγοντας εδώ »


Από τη στιγμή που το ΥΠΑΑ&Τ ανέθεσε στο ΓΠΑ την εκπόνηση της Μελέτης, 15 ομάδες από 160 ειδικούς επιστήμονες για πολλές μέρες όργωσαν τις πληγείσες περιοχές συγκεντρώνοντας πρωτογενή στοιχεία έχοντας, επίσης, πολλές συναντήσεις με την Περιφερειακή Ηγεσία και συζητήσεις με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η κάλυψη πολλών από αυτών με οπτικοακουστικά μέσα δίνοντας ως προϊόν το ντοκιμαντέρ με τίτλο: " Το Χρονικό της Μελέτης Αποκατάστασης των Πυρόπληκτων Περιοχών", που αποτελείται από δύο μέρη (α΄ και β΄μέρος).

Στο α΄μέρος του ντοκιμαντέρ αποτυπώνεται η αντίδραση των παραγωγών των πληγεισών περιοχών και η εκτίμηση της καταστροφής μετά τις πυρκαγιές από τους ίδιους. Στο β΄μέρος του ντοκιμαντέρ οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Δράσεων παρουσιάζουν το περιεχόμενο και τις προτάσεις κάθε δράσης. Το ντοκιμαντέρ "Το Χρονικό της Μελέτης Αποκατάστασης των Πυρόπληκτων Περιοχών" προβλήθηκε στο Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο: "Πυρκαγιές 2007: Από την Καταστροφή στην Ανάπτυξη" και στους εκπαιδευόμενους γεωπόνους του Προγράμματος Εκπαίδευσης γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών. Τα πλάνα του ντοκιμαντέρ επιμελήθηκε και σκηνοθέτησε ο κ. Θεοχαρόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος ΜSc, σκηνοθέτης επιστημονικών ντοκιμαντέρ για την ανάπτυξη της υπαίθρου και του περιβάλλοντος.