ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δράσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές » Γενικά › Επικοινωνία
  
Γενικά 
 Αρχική σελίδα 
 Πρόλογος 
 Νέα Ανακοινώσεις 
 Επικοινωνία 
 Φωτογραφικό Υλικό 
 Ντοκιμαντέρ 
   
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 Εισαγωγή 
 Στόχος/Φάσεις 
 Εκπαιδευτές 
 Εκπαιδευόμενοι  
 Οργανωτική Δομή 
 Πιλοτικές Αναπτυξιακές Δράσεις 
 Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες 
  
Μελέτη Πυροπλήκτων 
 Εισαγωγή 
 Κείμενα Μελέτης 
 Δημοσιεύσεις 
 Δραστηριότητες  
  Πορεία Υλοποίησης
της Μελέτης
 
 Χάρτης Πυρόπληκτων Περιοχών 
   
Τομέας Μελών 
 Είσοδος Mέλους 
   
Χορηγός
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Δράσεις στις Πυρόπληκτες περιοχές

Επικοινωνία

Η Γραμματεία του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών στεγάζεται στο Κτίριο του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γεωργικό Μουσείο επιλέξτε εδώ »

Γραμματειακή & Διοικητική υποστήριξη
Υπεύθυνη Γραμματείας του Προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών:
Δεφίγγου Όλγα, Γεωπόνος MSc

Επικοινωνία
Tηλ: 210 5294991
Fax: 210 5294992
E-mail: pyroplikta@aua.gr